POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest firma BEST-BIKES Sp. z o.o., z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Paderewskiego 275, identyfikująca się numerem NIP: 8762484242, REGON: 382366788, zwana w dalszej części dokumentu BEST-BIKES Sp. z o.o.

Informujemy, iż dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, BEST-BIKES Sp. z o.o gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania tych danych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnych stron internetowych.

BEST-BIKES Sp. z o.o gromadzi również potencjalnie osobiście identyfikujące informacje, takie jak adresy IP. BEST-BIKES Sp. z o.o nie wykorzystuje jednak takich informacji w celu identyfikacji użytkowników i nie ujawnia tych informacji, z wyjątkiem okoliczności wymaganych prawem.


Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający witryny BEST-BIKES Sp. z o.o decydują się na interakcję poprzez rejestrację na stronie www.best-bikes.pl, która wymaga od BEST-BIKES Sp. z o.o zbierania danych osobowych. W każdym przypadku BEST-BIKES Sp. z o.o zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika BEST-BIKES Sp. z o.o.  nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić dostarczenia informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne czynności związane z witryną.
 

Statystyki odwiedzin

BEST-BIKES Sp. z o.o może gromadzić statystyki dotyczące zachowań osób odwiedzających strony internetowe. BEST-BIKES Sp. z o.o prowadzi statystyki wyłącznie na własny użytek i nie ujawnia ich stronom trzecim. Ponadto BEST-BIKES Sp. z o.o nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.
 

Ochrona niektórych danych osobowych

BEST-BIKES Sp. z o.o ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom i kontrahentom, które muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu BEST-BIKES Sp. z o.o lub świadczyć usługi dostępne na stronach BEST-BIKES Sp. z o.o, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. Niektórzy z kontrahentów mogą znajdować się poza Polską, na terenie Unii Europejskiej, w której od 25 maja 2018 r. obowiązują jednolite zasady ochrony danych osobowych. Korzystając ze stron BEST-BIKES Sp. z o.o, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. BEST-BIKES Sp. z o.o nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami i kontrahentami jak opisano powyżej, BEST-BIKES Sp. z o.o ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Jeśli podałeś swój adres e-mail podczas logowania na naszej stronie internetowej www.best-bikes.pl lub podałeś go lub numer telefonu podczas procesu reklamacji, czy sytuacji związanych z zamówieniem towaru i tym podobnych czynności związanych z interakcją między naszą firmą a bezpośrednio kontrahentami, nasza firma może kontaktować się z Tobą drogą telefoniczną lub mailową. Informujemy, iż BEST-BIKES Sp. z o.o podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem informacji umożliwiających identyfikację osobistą.
 

Ciasteczka (ang. cookies)

Plik cookie to fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW. Pliki cookies można podzielić między innymi na sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku cookie.

BEST-BIKES Sp. z o.o wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc zidentyfikować i śledzić odwiedzających oraz ocenić wykorzystanie czy preferencje dostępu do strony. Odwiedzający witryny BEST-BIKES Sp. z o.o, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych BEST-BIKES Sp. z o.o, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje stron internetowych BEST-BIKES Sp. z o.o mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

BEST-BIKES Sp. z o.o nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i mogą być usunięte na każde żądanie Użytkownika, który ma prawo do:

– poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
– zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych

W tym celu wystarczy wypełnić stosowne pismo i odesłać je mailem jako załącznik na adres: biuro@best-bikes.pl  bądź listownie na adres: BEST-BIKES Sp. z o.o, ul. Paderewskiego 275 86-300 Grudziądz. Formularz do wypełnienia można uzyskać wysyłając do nas wiadomość e-mail na którykolwiek z wyżej wskazanych adresów.

BEST-BIKES Sp. z o.o wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego BEST-BIKES Sp. z o.o. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych BEST-BIKES Sp. z o.o. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych BEST-BIKES Sp. z o.o.

BEST-BIKES Sp. z o.o zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy treści przetwarzanych danych osobowych. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.

BEST-BIKES Sp. z o.o po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza incydent do GIODO oraz w razie potrzeby do Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji w ciągu 72 godzin oraz niezwłocznie powiadamia osoby, których dane naruszono.